GUILD SLIME

― SLIME GUILD

Tham gia với chúng tôi nếu bạn chơi game tốt mà không không có vốn nhưng muốn tham gia trị trường này !
– Cùng nhau (play and Earn)
– Các giải đấu nội bộ ở Guild
– Phần thường hấp dẫn !

SƠ ĐỒ MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA GUILDCÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

Đăng ký Tuyển Thủ Axie !

Đăng ký Farm Me Tháng 8!

Đăng ký Crabada Tháng 8!


FREE PLAY TO EARN

Sẵn sàng để bắt đầu cuộc hành trình?

Nếu không có gì trong rương, chiếc rương đó vô nghĩa

viVI