GUILD SLIME

― SLIME GUILD

Tham gia với chúng tôi nếu bạn chơi game tốt mà không không có vốn nhưng muốn tham gia trị trường này !
– Cùng nhau (play and Earn)
– Các giải đấu nội bộ ở Guild
– Phần thường hấp dẫn !

SƠ ĐỒ MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA GUILDSCHOLARSHIP PROGRAMS

Axie Infinity (số lượng: 0/10)

Farm Me (số lượng: 0/20)

Ready to start your journey?

If there is nothing in a chest, the chest doesn’t mean anything