Một thay đổi nhẹ về Email

– Vào cuối tuần này, nhà phát hành sẽ cập nhật hệ thống tài khoản của mọi người. Sau khi cập nhật, các bạn không thể cập nhật hay thay đổi Email (marketplace) mà bạn đã xài nữa.

* Chú ý: Nếu bạn muốn thay đổi ngay bây giờ thì hãy vô đường link dưới đây (Bạn không nhất thiết phải thay đổi nếu không có nhu cầu).

Link: https://marketplace.axieinfinity.com/profile/settings/

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Jihoz Ax Infinity @everyone Account System Change Later this week we will be updating our account system. The only change you will experience is that you will not be able to update/change update/ the email attached to your marketplace account for a bit. If you need to change do now. You can change your email here: t Changing is not required. .hkyou!'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ready to start your journey?

If there is nothing in a chest, the chest doesn’t mean anything