Axie Infinity: Một số tiết lộ về Runes & Charms Origin

Chúc mừng tuần lễ ra mắt Origin ??

~Sau đây là một số tiết lộ về Runes & Charms lớp trung lập sắp tới~

  • Runes là vật phẩm đặc biệt có thể tăng sức mạnh cho Axie và mỗi một Axie chỉ được mang 1 Rune
  • Chamrs là những vật phẩm có thể tăng, buff sức mạnh cho từng bộ phận và khả năng của Axie. Mỗi một kỹ năng có thể trang bị một Charm ?

=> Điều gì đã khiến cho lớp trung lập đặc biết đến thế ? Đó chính là khả năng có thể xài, trang bị ở mọi lớp Axie và bản thân lớp trung lập cũng khá mạnh mẽ. Hãy cũng nhau xem thông tin các Runes & Charms nào ??

——————————————————————————————————-

——————————————————————————————————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ready to start your journey?

If there is nothing in a chest, the chest doesn’t mean anything