Axie Infinity: Danh sách cấm những người gian lận

– Danh sách những người chơi hiện đang bị cấm tham gia Axie eSports có thể xem trong Google Sheet dưới đây:https://docs.google.com/…/1J5rUd5YrXMw92691wnUC…/edit…

Hình phạt

– Các tài khoản bị cấm sẽ mất phần thưởng AXS mùa 20.Tất cả Axies trong tài khoản đã bị cấm trong 999 ngày.Mỗi người chơi bị cấm vô thời hạn tham gia các giải đấu Axie eSports.

Biện minh cho Hành động Kỷ luật

– Chúng tôi cấm Axies và xóa phần thưởng AXS cho các tài khoản vi phạm Điều khoản của chúng tôi để ngăn cản bất kỳ ai tham gia vào các hoạt động này. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho hình phạt của gian lận lớn hơn lợi ích. Tương tự, chúng tôi đã thực hiện một bài đăng chi tiết vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, đưa ra cảnh báo cuối cùng cho tất cả người chơi về việc không khoan nhượng đối với bất kỳ hình thức dàn xếp hoặc thông đồng nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ready to start your journey?

If there is nothing in a chest, the chest doesn’t mean anything